Draudze

Draudze “Jaunā paaudze” Ventspilī

2000.gada 12. augustā ar baznīcas “Jaunā Paaudze” vecākā mācītāja Alekseja Ļedjajeva svētību neliela kristiešu grupa uzsāka savu darbību kā draudzes “Jaunās Paaudze” mājas grupa Ventspilī, kas turpmākos gados pieauga un aktīvi iesaistījās Ventspils pilsētas kristīgās sabiedrības dzīvē. Kopā ar citām konfesijām draudze “Jaunā paaudze” Ventspilī organizē kristīgās kultūras pasākumus, svētkus un ekumēniskus dievkalpojumus un piedalījās Ventspils starp-draudžu sadarbības padomes darbā.

2010.gada 18.janvārī LR Tieslietu Ministrijā tika oficiāli reģistrēta “Evanģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā paaudze” Ventspils draudze “.

Laika gaitā kopš Ventspils mājas grupas izveides un oficiālas draudzes reģistrācijas ir attīstījies draudzes kalpošana, kas ir izpletusies Kurzemē – Kuldīgas un Liepājas pilsētās. Draudze ir ieņēmusi stabilu vietu Kristus miesā Latvijas draudzē turpinot pieaugt “Jaunās paaudzes” ticības mācībā un atklāsmēs.

Draudzes gans jeb mācītāja kopš draudzes dibināšanas Inese Rubine.

Inese Grigoruka

Ticības mācības pamatojums

Draudzē darbojas:

Atklāsmes

Draudze “Jaunā paaudze” tūkstots draudžu māte

Dāvida tempļa atjaunošana

Kristus valda visur