Grāmatas

Aleksejs Ledjajevs

Aleksejs Ledjajevs ir starptautiskās evaņģēliskās kustības “Jaunā paaudze” dibinātājs, kurš īpaši lielu iegudījumu nesis bijušo PSRS valstu vidū. Alekseja Ledjajeva redzējums ir kļuvis par pamatu starptautiskas Bībeles skolas izveidošanai.


Вся жизнь – учёба. Любая сфера нашей жизни – это свод определённых принципов и законов, по отношению к которым мы либо достигаем успеха, либо терпим провал.

Alekses Ledjajevs

Главная причина неудач – незнание законов жизни. А любое нарушение законов – сознательное или несознательное – заканчивается нехорошо. Вот почему всему надо учиться.

Aleksejs Ledjajevs


Идите и научите/ 1994  (текстPDFRTF)

2. Камень преткновения/ 1994/2005  (PDFRTF)

3. Выжить, чтобы жить/ 1996/2004  (текстPDFRTF)

4. Бумеранг/ 1999  (текстPDFRTF)

5. Печать праведности/ 2001  (текстPDFRTF)

6. Новый мировой порядок/ 2002  (текстPDFRTF)

7. HOMO EUROPETICUS в Латвии/ 2005

8. Разговор начистоту. 100 вопросов, 100 ответов/ 2006

9. Секрет состоявшейся личности
10. Как выжить во время финансового кризиса
11. Великое Поручение

12. Пыль на рояле

13. Личность (трилогия Личность, Идея, Система)

14. Идея (трилогия Личность, Идея, Система)

Andrejs Tiščenko.
Ukrainas “Jaunās paaudzes” draudžu apvienības vecākais bīskaps, kurā apvienojušās vairāk nekā 300 draudzes.
Vairāku grāmatu autors
  • “Я — благословение?”
  • “Четвертое поколение”
  • “Спасение души”
  • “Открытые темницы”
  • “Наставник от Бога”
  • “Благословение лидерства”
  • “Благодать, которая обогащает”
  • “Благодать для освобождения”