Ģimenes patiesā vērtība. Sludinās 11.08.2019. Irina Tiščenko (Ukraina)

Mācītāja Irina Tiščenko ir pieredzējis Dieva kalpotājs, kas spējusi kopā ar Dievu uzcelt savu namu, kas veltīts tam Kungam, atbalstot savu vīru, Ukrainas draudžu “Jaunā paaudze” bīskapu Andreju Tiščenko, izaudzinot dēlu un meitu, kas redzējuši vecāku piemēru, arī savas dzīves veltījuši tam Kungam. Dēls Antons Tiščenko ka mācītājs evaņģēlists un meita Jūlija Tiščenko slavētāja, žēlsirdības kalpošanas dalībniece.

Ģimene… Tās ir attiecības. Vīrs un sieva. Vecāki un bērni. Vecāki, kuri ir vecvecāki, bet kuru attiecības ar saviem vecākiem šķīrusi nāve, bet palicies vēl kas neizteikts. Vīri un sievas mātes, vīramātes un vedeklas. Vecvecāki un mazbērni.

Dieva ģimene. Tēvreize sākas ar vārdiem : “Mūsu Tēvs debesīs…”. Dievs Tēvs, Dievs Dēls. Dieva dēli un meitas.

Gimenes ir dažādas, attiecības ir dažādas, sabiedrības domas ir dažādas, bet ko par ģimeni saka Dieva Vārds? Kāda ir tās vērtība?