Atskats notikušajos dziedināšanas dievkalpojumos Kuldīgā un Ventspilī

17. un 18. janvārī kā papildinājums ikgadējam kustības “Jaunā paaudze” gada iesàkuma gavēnim pilsētās, kurās notiek Ventspils draudzes “Jaunā paaudze” dievkalpojumi -Ventspilī un Kuldīgā- notika dziedināšanas dievkalpojumi, kuros cilvēki saņēma brīvību un sirdsmieru kā arī saņēma fizisku dziedināšanu, ko apliecināja ar liecībām uzreiz pēc dievkalpojumiem. Daudzi sajūta tūlītējus uzlabojums- cilvēkiem pārstāja sāpēt galva, pazuda muguras un ceļu sāpes.

Kuldīgā mācītājs stiprunāja ar ticības vārdu no Salamana pamācībām 4:23

Vairāk par visu sargi savu sirdi, jo no tās dzīvība izverd!

Salamana pamācība 4:23

Vēsts par to, ka visvairāk no visa, kas mums jāsargā, mums jāsargā savu sirdi, jo tā ir augsne, kura nešķiro sēklu vai tā laba vai slikta. Tādēļ mūsu uzdevums ir atvairīt velna sūtītās sēklas un pieņemt Dieva Vārda sēklas, lai tās var izaugt un nest labus augļus.

Sestdien, 18.janvārī mācītājs sludināja par tēmu “Kur Tu ievietosi sevi?”. Mūsu svētība ir atkarīga no tā, kādā domāšanas veidā mēs sevi ievietojam. Mēs varam skatīties uz apstākļiem mūsu dzīvē ar pasaulīgu skatījumu, bet varam skatīties no Debesu Valstības skatījuma.

Ja vien tie būtu domājuši par to tēviju, no kuras izgājuši, tiem būtu bijis tik daudz laika, lai varētu turp atgriezties.

Ēbrejiem 11:15

Mūsu tēvija ir Debesīs un mums ir jāpieņem Debesu Tēva mērķi un sapņi, lai Dieva prāts notiktu kā Debesīs tas jau ir un lai šis prāts notiek arī mūsu dzīvēs uz zemes.

Debesu valstībā nav asaru, slimību.
Daudzi saņēma dziedināšanu, pieņemot ticības vārdu. Ticam, kā apustulis Pāvils teica, ka ir sugas, kas iziet tikai ar lūgšanu un gavēni. Ticam, ka Dievs atraisīja važas, kuras uzreiz ar acīm nav redzamas.