Ierobežojumi reliģiskajā darbībā saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī

Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” līdz 2020.gada 14.aprīlim ieviesti ierobežojumi ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Arī draudzes reliģiskai darbībai ieviesti ierobežojumi pandēmijas laikā, pamatojoties uz MK noteikumu punktu 4.5.3. Aizliegtas reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties.

Turpmāk dievkalpojumi klātienē tiek ierobežoti, bet likums neaizliedz personām, ievērojot likuma robežas, satikties privāti, lai stiprinātos ticībā, esot lūgšanās, sadraudzībā, pielūgsmē un Vārdā.

Likums aizliedz personīgus kontaktus, nosakot pašizolāciju uz 14 dienām personām, kuras ieradušās no ārvalstīm, kā arī personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas.