Sveicam Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienā

Paldies Dievam par katru, kurš cīnījās par Latvijas brīvību, paldies tiem, kas turpina cīņu un kas vēl cīnīsies!

Tas Kungs ir stiprums Savai tautai, sargs un palīgs tam, ko Viņš svaidījis.

Palīdzi Savai tautai un svētī Savu īpašumu, gani to un nes uz Savām rokām mūžīgi!

Psalms 28:8-9