Sveicam Latviju!

Paldies Dievam par to zemi, ko Viņš mums ir dāvājis.

Apd 17:26-27: "Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu varētu nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums."

Skaties lūgšanu vakara tiešraides ierakstu Facebook vai YouTube