Ziemassvētku dievkalpojums

Kristus dzimšanas svētkos ne vien fiziskā ģimene satiekas, bet arī Dieva ģimene. Šis ir laiks, kad atceramies un priecājamies par Dieva dotās dāvanas nākšanu pasaulē. Mēs nezinam konkrētu Kristus dzimšanas datumu, tomēr svarīgi, lai Kristus piedzimst katrā sirdī un, lai par Viņa dzimšanu atceramies, nevis reizi gadā, bet katru dienu.

Šogad Ziemassvētku dievkalpojumā 25.decembrī plkst.10:00. kalpo Latvijas kristīgā radio raidījuma “Atver acis” vadītāja, ilggadēja atbrīvošanas kalpošanas dalībniece Eva Ālere.

Jēzus Kristus piedzima ar mērķi, ko vēl izsenis Dievs izteica caur saviem praviešiem.

Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā  un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu

Lūkas ev.4:18-19