Gada noslēgums

Šogad īpaši noslēdzies gads Liepājā. Vecgada dienas dievkalpojumā Liepājā tika pasniegti apliecinājumi par Bībeles pamatmācības Online semināru pabeigšanu.

Noslēdzies gan gads, gan dzīves posms tiem, kas vēlējās šajā rudenī tuvāk iepazīt Dievu, Viņa Vārdu.

Lk 8:10-11: “Bet Viņš sacīja: “Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Bet šī ir tā līdzība: sēkla ir Dieva vārds.”

Tāpat kā gada beigas nav beigas. Tā ir tikai robežšķirtne Jaunam gadam. Novēlam katram beidzējam, lai noslēdzoties vienam posmam, kopā ar Dievu sākas jauns.

1kor 2:9: “Bet tā ir, kā rakstīts: ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl. -“

Tāpat iedrošinām katru, kas vēlas pietuvoties Dievam, izzinot tā Vārdu, pievienoties klātienē semināriem gan Liepājā, gan Ventspilī, kā arī katrā vietā, kur atrodies pievienojoties Online grupai. Mūsdienu tehnoloģijas paplašina iespējas. Ja Tev ir interesē uzzināt ko jaunu vai atkārtot jau zināmas patiesības, jo atkārtošana ir zināšanu māte, tad sazinies vai nu telefoniski 26717841 vai e-pastā jp.ventspils@gmail.com, vai sūtot ziņu Messanger.

Dievs vēršas pie katra neatkarīgi no gada skaitļiem Tavā pasē. Jo šie ieraksti tiek veikti uz zemes, ber Dievam ir savi ieraksti Debesīs, Dzīvības grāmatā.

1Jņ 2:14: “Es esmu jums rakstījis, bērni, jo jūs esat Tēvu atzinuši. Es esmu jums rakstījis, tēvi, jo jūs esat atzinuši Viņu, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis, jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši.”

Dievs ir tas, kas dod mums laiku uz šīs zemes ar noteiktu mērķi.

Apd 17:26-27: “Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu varētu nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums.”