Piesakies Bībeles mācības online semināriem

Dievs savā vārdā norāj savu tautu, ka tā iet bojā savas neziņas dēļ (Hozejas 4:6)! Neesi to vidū, kam velns var laupīt ģimeni, veselību, Dieva aicinājumu un svētību taviem bērniem.

Mūsu atklāsme 2020.gadam ir Nehemijas grāmatas 2:18 “Celsimies un celsim”.
Mācība ir tā, kas ceļ ap tavu dzīvi, ģimeni un namu lielus, biezus mūrus.

“Viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu, proti, Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības.
To es saku, lai neviens jūs nemaldinātu skaistiem vārdiem, jo kaut gan es miesīgi esmu tālu, tomēr garā es esmu pie jums un ar prieku redzu, kādā vienībā un kādā spēkā jūs stāvat ticībā uz Kristu. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā! Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu…
Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta”.

Kolosiešiem 2:2-8,14

Pievienojies Bībeles mācībām online semināriem. 12 semināri, 12 nedēļas, 1 stunda nedēļā. Izvēlies sev ērtāko laiku, lai noskatītos semināru, aizpildītu testu un nostiprināti savus mūrus!

Piesakies aizpildot pieteikumu.