Vasarsvētku dievkalpojums

Vasarsvētki ir vieni nozīmīgākiem kristiešu svētkiem. Tie tiek svinēti svētdienā, kas iekrīt piecdesmit dienas pēc Lieldienām. Svētkos piemin Svētā Gara nolaišanos pār Jēzus Kristus mācekļiem, kas bija sapulcējušies piecdesmitajā dienā pēc Jēzus augšāmcelšanās.

Arī šogad neskatoties uz apstākļiem ap mums un visā pasaulē, mēs varam šo dienu pieminēt un to īpaši atdalīt, lai arī katrs atrodoties savā sirdī gaidu stāvoklī, meklētu Dieva Svētā Gara tuvumu, meklētu Viņa spēka izpausmes savā dzīvē, tās dāvanas, ko Viņš apsolījis saviem ticīgajiem.